CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL QUẢNG NGÃI Với nhiều điều kiện trong việc phát triển kinh tế, xã hội, mức sống của người dân Tp Quảng Ngãi ngày càng cao, tp quảng ngãi trở thành điểm đầu tư tốt cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước như nhà máy lọc dầu dung quất, Vsip… Viettel