Nền kinh tế đang phát triển như hiện nay tại Quảng Ngãi, nhiều nhà hàng, quán Cafe, khu kinh tế phát triển, vấn đề bảo mật an ninh đang là vấn đề quan tâm của nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc lắp đặt camera quan sát tại Quảng Ngãi được người dân